Facebook Grupa

  • Iknedēļas video pašizaugsmei
  • Iknedēļas meditācijas & vizualizācijas
  • Video zvans jautājumiem sestdienu rītos 10:00 – iedvesmai un pabūt kopā ar līdzīgi domājošajiem
  • Forša cilvēku grupa, kas grib atbalstīt viens otru
  • *vecās tēmas un video ir pieejami visu laiku, kamēr esi grupā

Dalības maksa 20 eiro mēnesī:

Monta Vilumsone LV57UNLA0091022102500

vai arī PayPal ommmsomestudios@gmail.com

 

Facebook Grupa

 

Private Facebook group for you:

  • weekly video for growth
  • weekly meditation & visualization practice
  • video call once a week for sharing, caring and suport
  • amazing community for growth
  • old videos and meditations available 24/7

Monthly fee $25